Przy naszej pracy nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych.

Dlatego też 5% naszego dochodu przekazujemy na Fundację Oddech Życia, która wspiera chorych na mukowiscydozę w naszym kraju.

Powierzając nam zlecenie dokładacie wiec też mała cegiełkę nadziei dla chorych na mukowiscydozę. Jeżeli chcielibyście pomóc bardziej dajcie znać, taka pomoc może mieć korzyści dla każdej ze stron.

Czym jest mukowiscydoza?

Jest to bardzo ciężka choroba, która rozwija się latami. Nie ma na nią jednego skutecznego lekarstwa. Szacuje się, że chorzy dożywają średnio 35 roku życia (w przypadku chorych będących dzisiaj w wieku dziecięcym). Dzięki postępowi medycyny oraz większej świadomości dotyczącej tej choroby, średnia ta ciągle się wydłuża. Lata czy dziesiątki lat temu chorzy nie dożywali nawet 18-tego roku życia, umierając w dzieciństwie.

Mukowiscydoza, inaczej zwłóknienie torbielowate (w skrócie „CF” od angielskiej nazwy Cystic Fibrosis), jest zaburzeniem genetycznym, głównie płuc, ale także trzustki, wątroby, nerek i jelit. Jest to choroba genetyczna.

W Polsce nosicielem genu z defektem jest co 25. osoba. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że 95% nosicieli wadliwego genu o tym fakcie nie wie, bo nosicielstwo jest zwykle bezobjawowe. Dopiero w przypadku potomstwa dwóch nosicieli istnieje 25% prawdopodobieństwo wystąpienia u potomka mukowiscydozy.

W Polsce szacuje się, że z mukowiscydozą żyje około 2 tysięcy chorych, z czego dużą część stanowią dzieci i młodzież szkolna.

Chcecie wiedzieć więcej? Koniecznie zajrzyjcie na stronę fundacji: Oddech Życia